Aanmeldformulier

Workshop Effectieve Risicobeheersing 2018

 

Naam deelnemer __________________________________________________________________________

Voorletters_____________­­    Roepnaam________________________     Titel voor________  achter________

Privéadres________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats_____________________________________________________________________

Telefoon_____________________________                   Fax________________________________

Mobiel_______________________________                  E-mail______________________________

 

Organisatie _________________________________________________   Functie______________________

Postadres________________________________________________________________________________

Postcode en plaats_________________________________________________________________________

Telefoon______________________________                  Fax________________________________

Mobiel _______________________________                  E-mail______________________________

 

Aanmelding voor de bijeenkomsten

q Module 1 op maandagavond __________________  2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 1 op dinsdagavond __________________  2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 1 op donderdagochtend ___________________ 2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 1 op andere dag en datum: ________________________________  in q Zwolle   q Groningen

 

q Module 2 op maandagavond __________________  2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 2 op dinsdagavond __________________  2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 2 op donderdagmiddag ___________________  2018 in q Zwolle   q Groningen

q Module 2 op andere dag en datum.:________________________________  in q Zwolle  q Groningen

 

  Investering en facturering
Uw investering voor deelname aan de Workshop Effectieve Risicobeheersing bedraagt per module van een dagdeel € 395,- exclusief BTW, inclusief arrangementskosten en voor twee modules van een dagdeel € 695,-- exclusief BTW, inclusief arrangementskosten. Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst kan kosteloos worden geannuleerd. Tot een week van tevoren is 50% van het tarief verschuldigd. Daarna is bij afmelding het volledige tarief verschuldigd. De factuur ontvangt u graag op:

q  privéadres

q  werkadres

 

Algemene Voorwaarden
U verklaart hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van 2improve4U.

 

Hoe heeft u ons leren kennen?

q  via internet

q  via een mailing

q  via uw eigen contacten

q  anders, nl ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

 

 

Datum __________________                                       Handtekening _____________________________                                                                                                                                                                                                                       

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend per post versturen naar 2improve4U, Semmelweisstraat 98, 9728 NB  GRONINGEN of inscannen en e-mailen naar sales@2improve4u.com

 

Hartelijk dank voor uw aanmelding.