ROBOTins®

robot interactie systemen

  

'creating robotic services for everyone' 

Wat maakt ons zo bijzonder

 

ROBOTins® onderscheidt zich door een unieke dienstverlening in combinatie met unieke producten. Dit maakt ons zo bijzonder: ROBOTins® kenmerkt zich door:

 • Ontwerp en levering van compleet werkende robotsystemen;

 • Voor iedereen bereikbare robottechniek door veel gebruiksgemak en een lage aanschafprijs;

 • Hoge bedrijfszekerheid door goede gebruikerstrainingen, degelijk preventief onderhoud en snelle reparatieservice.

 • Merkonafhankelijke dienstverlening.

What makes us so special

 

ROBOTins® makes the difference by offering unique services in combination with unique products. This make us so special. ROBOTins® is marking it selves through:

 • Design and supply of complete operating robot systems;

 • For everyone reachable robotic technics, because of user friendly applications and a low purchase price;

 • High operational reliability through good user training, preventive maintenance and fast repair service;

 • Brand independent services.

Wat kunnen wij u bieden

 

ROBOTins® levert en bemiddeld niet alleen in robots maar is vooral gespecialiseerd in het ontwikkelen van totaalconcepten waarin robots een centrale rol spelen. Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Ontwerp

ROBOTins® ontwerp compleet werkende robotsystemen. Uitgangspunt hierbij is dat door het inbrengen van veel gebruiksgemak en het gelijker tijd realiseren van een lage aanschafprijs, robottechniek voor iedereen bereikbaar wordt.

Om te komen tot een goed systeemontwerp start ROBOTins® het ontwerpproces altijd eerst met het uitvoeren van een ‘Quick-scan’ behoefte-inventarisatie. Zo kunnen snel en doeltreffend de belangrijkste ontwerpvoorwaarden worden vastgesteld. Dit leidt vervolgens tot een voorontwerp waarna, na overeenstemming met u, een verdere detaillering van het ontwerp plaats kan vinden tot uiteindelijk een definitief ontwerp.    

 

Keuze

ROBOTins® biedt u een merkonafhankelijke dienstverlening. Dit betekent dat wij u ook goed kunnen begeleiden in de offerteaanvraag fase, adviseren bij het vergelijk en de selectie van leveranciers en ondersteunen in het aankoopproces van producten en diensten. Daarbij onderzoeken wij eventuele subsidiemogelijkheden en begeleiden wij u dan ook in het subsidie-aanvraagproces.

Realisatie

ROBOTins® verzorgt de levering van compleet werkende robotsystemen door bemiddeling bij aankoop van robots en systeemcomponenten en het programmeren van de robots. Ook houden wij toezicht op de montage en installatie. Daarnaast controleert ROBOTins® de oplevering, regelt de inbedrijfstelling en verzorgt de instructietraining van de gebruikers.                                                     

 

Instandhouding

Het realiseren van een goed werkend systeem is belangrijk. Nog belangrijker is dat het systeem voor een lange tijd goed blijft functioneren. Instandhouding van het systeem in alle facetten is daarom essentieel.

ROBOTins® realiseert voor u een hoge bedrijfszekerheid door het geven van goede bijscholings- en (nieuwe)gebruikerstrainingen. Wij stellen een meerjaren onderhoudsplan op en coördineren degelijk preventief onderhoud en regelen een snelle reparatieservice. Zo blijft u verzekerd van een betrouwbaar robotsysteem.

What can we offer you

 

ROBOTins® is not only supplying robots but is also specialized in the development of total concepts in which robots are having a central role. Our services consist of the following items:

 • Design: quick scan investigation, system design

 • Choice of suppliers: quotations and selections

 • Realisation: project management

 • Conservation: education, maintenance, service

Wat wij willen bereiken

 

ROBOTins® wil de kwaliteit van werk en leven vergroten door het bewerkstelligen van de integratie van robottechnologie in de professionele- en persoonlijke omgeving. Als merkonafhankelijk ketenregisseur willen wij daarom onze relaties ontzorgen. in het ontwerp, de keuze, de realisatie en de instandhouding van robotsystemen in hun organisatie of privédomein met als doel om snel en doeltreffend het voor hen juiste robotsysteem te verkrijgen.

 

De integratie van robots verloopt echter traag door de beperkte snelheid van technologische ontwikkelingen en de moeizame adaptie van deze techniek in ons dagelijks leven. ROBOTins® wil dit proces versnellen door het ontwikkelen van integrale concepten, waarbij een optimale afstemming plaatsvindt tussen de stand van de techniek, werk/leefomgeving en gebruik.

 

ROBOTins® beoogt door de inzet van robotica-systemen: productie- en organisatieprocessen beter en kostenefficiënter te maken, de veiligheid van mensen en eigendommen te bewaken en het thuis blijven wonen van ouderen te vergemakkelijken.

 

What do we want to achieve

 

Through the use of robotic systems, ROBOTins® wants to achieve optimizing production and organization processes, guarding the safety of people and their belongings and making it easier for elder people to stay living at their own homes.

Wie wij zoeken

 

ROBOTins® creëert robot interactie systemen voor uiteenlopende doelgroepen uit de industrie, het bedrijfsleven, instellingen, de zorg, het onderwijs en de overheid. ROBOTins® werkt daarbij met

verschillende soorten en fabricaten robots of combinaties van robots. ROBOTins® wil graag in contact komen met beleidsmakers uit deze sectoren om de mogelijkheden van het toepassen van robotica in hun dagelijkse werk- en leefomgeving te inventariseren.

 

Wanneer wij hiermee uw interesse hebben gewekt dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

Voorbeelden

Voordat u contact met ons opneemt kunt u ter inspiratie natuurlijk ook eerst nog een aantal voorbeelden van robottoepassingen bekijken.

Voorbeelden Industriële robots …>

Voorbeelden Zakelijke service robots …>

Voorbeelden Persoonlijke service robots. …>

Who we are looking for

 

ROBOTins® is creating robot interaction systems for all kinds of markets: industry, corporations, organizations, (health) care, education and government. ROBOTins® is working with all kinds and brands of robots and combinations of robots. ROBOTins® is looking for contact with decision makers in these sectors to investigate the possibilities for the application of robots in their regular work and living environment.

 

When we have gained your interest, we like to invite you for a meeting to investigate the possibilities for you.

Got interested? Please contact us for making an appointment.

 

Examples

Of course, to get some inspiration, before you contact us, you could first look at some examples of robot applications.

Examples of industrial robots …>

Examples of Specialized robots …>

Examples of Personal robots …>

World's 10 Most Amazing Robots