foto/ picture: Bosch
foto/ picture: Bosch

Hand in hand met een assistentierobot

 

In de meeste gevallen mogen de huidige industriële robots alleen in volledig beschermde zones opereren. Met deze assistentierobot verandert dat. Deze mobile en flexibele productie assistent staat de directe samenwerking tussen mens en machine toe!

Als flexibele oplossing op het gebied van retroactieve automatisering van handwerkplaatsen en kleine serieproducties, ondersteund deze assistentierobot de medewerkers in geval van zware, monotone en smerige taken. Gecertificeerd door de Duitse associatie voor medewerkersveiligheid, is deze robot het eerste en tot nu toe enige assistentiesysteem dat de directe samenwerking met mensen toestaat zonder aanvullende bescherming.

Deze robot maakt niet alleen indruk met zijn slanke en compacte ontwerp. Dankzij zijn wielen en het gemakkelijk te gebruiken vastzetmechanisme kan de robot op eenvoudige wijze ook worden gebruikt op andere locaties. Een exacte en permanente fixatie op de werkplek is namelijk niet noodzakelijk.

Bron: Bosch

Hand in hand with an assistant robot

 

Current robot applications normally must operate in fully protected zones. This assistant robot changes that. This mobile and flexible production assistant allows the direct collaboration between man and machine.!

As a flexible solution in the area of retroactive automation of manual workplaces and small series production, the assistant robot supports the workers in case of heavy, monotonous and dirty tasks. Certified by the German employers’ liability insurance association, this robot is the first and up to now only assistance system, which allows the direct collaboration with people without additional shielding.

This robot not only impresses with its slim and compact design. Thanks to its casters and the easy to use locking mechanism, the assistant can be used at different locations in a fast and easy way. There is no need for an exact and permanent fixation at the workplace.

Source: Bosch

foto/ picture: MiR
foto/ picture: MiR

Intern transport robots

 

Deze intern transport robots zijn bedoeld voor kleine transporttaken in de industrie en de gezondheidszorg.

Ze kunnen helpen de operationele efficiency in transporttaken te vergroten. De inzet van medewerkers kan verminderd worden door de verlaging van handmatig transport en de aflevertijden kunnen verkort worden. Deze soort robots behoort tot de nieuwe generatie geavanceerde mobile robots. Het vergt geen structurele veranderingen in het gebouw, draden in de vloer of sensoren in het plafond. Het ontwerp laat zowel het gemakkelijk doorrijden van deurdoorgangen als het gemakkelijk in- en uitrijden van liften toe.

 

Een intern transport robot rijdt onafhankelijk in een omgeving met mensen en obstakels. Scanners en 3D camera’s zorgen ervoor dat de robot mensen en obstakels ziet en op een natuurlijke manier weet te ontwijken door langzamer te gaan rijden, er omheen te rijden of te stoppen. Dit zorgt voor een natuurlijke interactie met mensen. Transportbehoeften en –patronen kunnen variëren. Daarom kunt u kiezen uit verschillende programma’s waarmee de meest gangbare transporttaken in de industrie en gezondheidszorg kunnen worden uitgevoerd.

 

Een intern transport robot kan bediend worden via een smart phone, iPad of PC. De bediening is in alle gevallen simpel en gebruiksvriendelijk. Door de ingebouwde computerkaart van de omgeving en de sensoren, wordt voortdurend de positie van de robot bepaald. De constructie van deze robots staat een grote variëteit aan extra modules toe. Het vervangen van de module is mogelijk wanneer u wilt wisselen tussen verschillende modules.

 

De robots zijn ontworpen met wereldwijd bekende merkonderdelen. Dat geeft veel voordelen bij het onderhoud. De robots hebben een korte terugverdientijd en zijn daarom waarschijnlijk ook een aantrekkelijke oplossing voor u.

Bron: MiR

Internal transport robots

 

Internal transport robots are for smaller transport tasks in industry and healthcare.

They can help to increase operational efficiency in transport tasks. Employee resources may be released by the reduction of manual transport and delivery times can be reduced. These kind of robots

belong to the new advanced mobile robots. It requires no structural changes to the building, wires in the floor or sensors in the ceiling. The design allows agile driving through doorways as well as in and out of elevators.

 

An internal transport robot drives independently in environments with people and obstacles. Scanners and 3D cameras make sure that the robot sees people and obstacles and it acts in a natural way by slowing down, driving around the person or obstacle or stopping. This ensures a natural coexistence with humans.

Transport needs and patterns may vary. Therefore you can choose from several systems that cover most normal transport tasks in industry and in hospitals. An internal transport robot can be operated via smart phone, iPad or PC. Operation is simple and user-friendly in all operations. The built-in computer based card of the area and the sensors read continuously the robot′s location. The construction of these robots allows it to be fitted with a variety of modules. Module replacement is possible, if you want to change between different modules.

The robots are designed with renowned global components. It provides operational economy in driving and maintenance. The robots have typically a short pay back time and therefore it may be also a profitable solution for you.

Source: MiR