Onze organisatie

2improve4U is een Nederlandse netwerkorganisate gericht op verbetering van bedrijfsprocessen en -activiteiten. Met ons uitgebreide netwerk van business partners, die allemaal excelleren in hun vakgebied, zou 2improve4U als ketenregisseur ook de ideale business partner van u kunnen zijn. Klanten kiezen voor ons vanwege onze vele jaren ervaring, onze betrouwbaarheid en de effectieve manier waarmee wij ze ondersteunen in het oplossen van hun meest ingewikkelde organisatieproblemen. Wij doen dat met inzet van onze kernwaarden: gepassioneerd, respectvol en betrouwbaar.

 

ROBOTins®

Onder het geregistreerde handelsmerk ROBOTins® leveren wij uiteenlopende diensten op het gebied van robotica.

Our organization

2improve4U, based in The Netherlands, is a network organization focussed on improvement of business processes and activities. With our broad network of business partners, all excelling in their business expertise, 2improve4U in a role as chain director, could also be the ideal business partner for you. Customers choose for us because of our many years of experience, our reliability and our effective way of supporting them in solving their most complex organization problems. 

 

ROBOTins®

Under the registered trademark ROBOTins®, we provide a broad scope of activities in the field of robotics.

Kennis en expertise

 

Organisatie verbetering

'duurzaam verbeteren is onze passie'

 

Als specialist in organisatieverbetering focussen wij ons op de volgende kennis- en expertisegebieden:

 

Strategieontwikkeling

Bedrijfsstrategie

Marketingstrategie

Communicatiestrategie

 

Verandermanagement

Implementatie van veranderingen

Organisatiebesturing

Interim-management

Faalkostenreductie

  

Risicomanagement

Quick scan risicoanalyse

Workshops

Risicoanalyse en -rapportage

Periodieke evaluaties

 

Robot interactie systemen 

'creating robotic services for everyone'

Met ROBOTins® leveren wij diensten op het gebied van robotica. Wij verkopen, programmeren, onderhouden en repareren allerlei soorten industriele- en service robots. Wij ontwerpen, verkopen en installeren ook robot interactie systemen.

Knowledge and expertise

 

Organization improvement

'sustainable improvement is our passion'

 

As a specialist in organization improvement we focus on the following knowledge and expertise areas:

 

Strategy development

Business strategy

Marketing strategy

Communication strategy

 

Change management

Change implementation

Organization management

Interim management

Failure costs reduction

  

Risk management

Quick scan risk analyses

Workshops

Risk analyses en reports

Period evaluations

 

Robot interaction systems 

'creating robotic services for everyone'

With ROBOTins® we provide activities in the field of robotics. We are offering, sales, programming, maintenance and repair of all kinds of industrial and service robots. We also designing, selling and installing robot interaction systems.

Organisatieuitdagingen

Als directeur, bestuurder, manager, commissaris of toezichthouder wordt u in uw organisatie dagelijks voor allerlei uitdagingen gesteld: Is onze strategie wel de juiste en is deze wel voldoende robuust in een snel veranderende omgeving? Kunnen wij de noodzakelijke veranderingen wel snel en effectief doorvoeren? Zijn wij wel voldoende bewust van de risico's die we lopen en hebben wij voldoende gedaan om ze te beheersen? Hoe is het gesteld met de efficiency van onze organisatieprocessen?

Met 2improve4U organisatieverbetering bent u aan het juiste adres. Door onze specifieke kennis van strategieontwikkeling, verandermanagement, risicobeheersing en robot interactie systemen zijn wij in staat om samen met u de antwoorden op deze vragen te vinden.

Wij kunnen uw klankbord zijn bij het heroverwegen van uw bedrijfsstrategie. Wij kunnen ook tijdelijk noodzakelijke interim-management expertise bieden, zoals assisteren bij verander- of crisismanagement of het tijdelijk directietaken overnemen. Klanten kiezen juist voor ons vanwege onze brede marktkennis, vakinhoudelijke expertise en de wijze waarop wij hen kunnen ondersteunen bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken. Wij dienen onze opdrachtgevers van strategisch advies en zorgen voor de realisatie van de gewenste verandering, want 'duurzaam verbeteren is onze passie'.

  

Drs. ing. Jaap C. Koster

Directeur

Gratis consult

De resultaten die u mag verwachten voor uw organisatie door met 2improve4U te werken zijn: een betere bedrijfsstrategie, duidelijke doelen, meer effectiviteit in bedrijfsvoering, een betere concurrentiepositie, meer verkopen en uiteindelijk meer opbrengsten.

Neem contact met ons op voor een gratis consult om de mogelijkheden voor u te inventariseren.

Free consult

The results you may expect for your organization by working with 2improve4U are: a better business strategy, clear goals, more effectiveness in company management, a better competition position, more sales and finally more profit.

Please contact us for a free consult te investigate the possibilities for you.

     Organisatieverbetering       l       Robot interactie systemen       l      Contact