Verandermanagement als tactische management tool

 

De wereld mondialiseert, de concurrentie neemt toe en de marges staan onder druk. Veel bedrijven en organisaties kampen daardoor met problemen. Er is een toenemende vraag naar het creëren, ontwikkelen, implementeren en managen van verbeteringsoplossingen voor bedrijfsprocessen, diensten en producten. Er spelen veel acute en gecompliceerde managementvraagstukken en er is dan behoefte aan tijdelijk kwalitatief hoogwaardig advies en implementatiekracht.

 

 

2improve4U organisatieverbetering assisteert bedrijven met haar kennis en management ervaring bij o.a.:.

  • Tijdelijk opvangen van wegvallen van directie- of hogere managementfuncties
  • Begeleiden en uitvoeren van een fusietraject
  • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van een bedrijfsverhuizing.
  • Implementeren van een nieuwe bedrijfsstrategie
  • Veranderen van de organisatie naar meer klantgerichtheid

 

Familiebedrijven

2improve4U heeft vele jaren ervaring met het leiden en verbeteren van familiebedrijven. Vooral de opvolgingsproblematiek is hierin een belangrijk element.

 

 

Veranderingstrajecten en reorganisaties

Veranderingen aanbrengen in de onderneming of het doorvoeren van een reorganisatie zijn altijd deleicate processen, gelardeerd met emoties.

Voldoende invoelingsvermogen in combinatie met voortvarende daadkracht zijn dan een absolute must. 2improve4U kan u hierbij adviseren en assisteren. 2improve4U kan veranderingstrajecten en reorganisaties voor u leiden en ook duurzaam borgen in uw organisatie.

2improve4U werkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Interim-Managers (nvim).

Fusies

Over de valkuilen van het samenvoegen van ondernemingen zijn al boekenkasten volgeschreven. Keer op keer blijkt dat de verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Het fuseren van bedrijven wordt meestal uitsluitend op bedrijfseconomische gronden besloten. Het probleem van het overbruggen van cultuurverschillen wordt vaak afgedaan als een tijdelijk probleem dat wel zal slijten in de tijd. Vooral bij cultuurproblematiek bij de overgang van een familiebedrijf naar een niet-familiebedrijf doen zich vaak onverwachte problemen die het hele fusieproces in gevaar kunnen brengen.

2improve4U heeft hier veel kennis en ervaring in opgedaan en kan daardoor samen met u zorgen voor een soepel verloop van het fusieproces.

Bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername is meestal ook het moment voor het bepalen van een nieuwe strategie en het invoeren van overeenkomstig beleid. Dat is een arbeidsintensief proces dat zeker in het begin veel van uw aandacht vraagt. 2improve4U kan samen met u de nieuwe strategie uitwerken en daarna in korte tijd het overgenomen bedrijf voor u op het juiste spoor zetten.

Complexe projecten

Van tijd tot tijd dienen zich complexe projecten aan in uw onderneming die niet door uw eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd. Soms vanwege het gebrek aan expertise maar meestal vanwege tijdgebrek. Het project 'er even bij doen' naast de normale, veelal druk bezette, taak is vaak de oorzaak van mislukking of van forse tijdsoverschrijdingen, met alle gevolgen van dien. Ook hier kan 2improve4U een belangrijke rol spelen in het oplossen van de problemen. Zij kan de projectleiding coordineren, organiseren of zelfs geheel overnemen. 

Faalkostenreductie

 

Faalkosten binnen projecten vormen al langer een punt van aandacht binnen organisaties. Logisch want wanneer we het percentage faalkosten (schattingen varieren van 7 tot 20% op de omzet) afzetten tegen het winstpercentage van ca. 2 tot 6% over de omzet, zijn de mogelijkheden tot rendementsverbeteringen overduidelijk. Eén procent minder faalkosten betekent al snel een rendementsverbetering van dertig procent. 

 

Toch zijn er weinig voorbeelden van een succesvolle implementatie van remedies tegen faalkosten binnen organisaties. Veelbelovende initiatieven worden niet succesvol geïmplementeerd of leveren niet het verwachte resultaat. Kwaliteitsplannen en risicoanalyses blijven ongebruikt in de kast liggen, ICT levert niet de resultaten waarop iedereen heeft gehoopt en databases worden niet geraadpleegd. Eerst zal dus de 'mindset' van een organisatie moeten veranderen; de cultuur moet om.

 

Maar constateren dat een bedrijf eerst moet omschakelen en een ware cultuurverandering moet ondergaan is niet voldoende. Naast het aandragen van procesverbeteringen moet tevens aandacht worden besteed aan het management, training, educatie, samenwerking en de betrokkenheid van de medewerkers binnen een organisatie.  

 

2improve4U kan u ondersteunen in dit omslagproces. Op basis van een aantal oriënterende interviews worden de faalkosten geanalyseerd en worden probleemgebieden onderscheiden die ten grondslag liggen aan het ontstaan van faalkosten. Daarna wordt een plan van Aanpak opgesteld om integraal binnen de organisatie faalkosten te reduceren.

Kennisdeling

Soms blijkt er bij de directie en het hogere management behoefte te zijn om kennis te nemen van specifieke managementtechnieken. 2improve4U kan door middel van gerichte kennisdelingstrajecten hiervoor een oplossing bieden. 

Uitnodiging

Met de jarenlange ervaring kan 2improve4U u in alle hierboven beschreven situaties van dienst zijn. 2improve4U nodigt u daarom graag uit voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden voor u eens te inventariseren.

 

Click hier voor het maken van een afspraak of zend ons een verzoek om nadere informatie.

     Organisatieverbetering       l       Strategieontwikkeling       l      Risicobeheersing