Workshop Effectieve Risicobeheersing

 

Binnenkort start 2improve4U met de Workshop Effectieve Risicobeheersing: effectief en duurzaam omgaan met organisatierisico's door bewustwording en een direct toepasbare kennis.

 

"Leer in één dag risico's herkennen, te analyseren, te beheersen

en ga er de volgende dag mee aan de slag

in uw organisatie."

 

IN CONTROL 

Afzetmarkten veranderen, budgetten krimpen en de concurrentiedruk stijgt. De dynamiek van de marktwerking en de economische wetten dwingen organisaties om kosteneffectiever te produceren of efficiëntere diensten te leveren en faalkosten terug te dringen. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om ‘ín control’ te zijn van de organisatie, afdeling of een project.

 

TOEGEVOEGDE WAARDE

Risicobeheersing is een actueel onderwerp. Iedere zichzelf respecterende organisatie is op de een of andere manier bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar om te komen tot effectieve en duurzame risicobeheersing betekent nogal wat voor een organisatie. Door een slechte voorbereiding,  verkeerde aanpak en zonder vaste structuur sneuvelen veel mooie initiatieven. Want risicobeheersing staat niet op zichzelf, het draait uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de hele keten.

 

WORKSHOP

2improve4U heeft een Workshop Effectieve Risicobeheersing ontwikkeld om directie en verantwoordelijke medewerkers  in de organisatie 'in control' te laten zijn door een goede theoretische basis en structuur te geven om effectief en duurzaam om te gaan met financiële- en niet-financiële risico’s.

In de workshop leert men in één dag risico’s te herkennen, te analyseren, te beheersen om er vervolgens de  volgende dag actief mee aan de slag in de eigen organisatie.  

Lees meer ...

of

meld u aan voor deze workshop.

 

Analyse en advies

 

2improve4U organisatieverbetering biedt haar deskundigheid op het gebied van risicobeheersing ook aan in de vorm van het analyseren van de bedrijfs- en marktsituatie en het adviseren van haar opdrachtgevers.

 

Voor meer informatie hierover kunt u ons bellen op 0654 34 6067 of contact met ons opnemen.

 

 

RISkatch ®  risicomanagement-software

 

GESTRUCTUREERD EN EFFECTIEF OMGAAN MET ORGANISATIERISICO'S VOOR IEDEREEN

 

2improve4U heeft een bijzonder toegankelijke digitale risico analyse & beheersingstool ontwikkeld. RISkatch®. Met de RISkatch® risicomanagementsoftware kan iedereen in de organisatie gemakkelijk ondernemingsrisico's identificeren, analyseren en beheersen. RISkatch® is ontwikkeld om directie en verantwoordelijke medewerkers in de organisatie 'in control' te laten zijn door structuur te geven om effectief en duurzaam om te gaan met zowel financiële- als niet -financiëele risico's.

 

Met RISkatch® kan men gestructureerd risico's identificeren, analyseren en beheersen zodat effectieve risicobeheersing duurzaam wordt geborgd in de organisatie.

 

"Kom duurzaam 'in control' van uw organisatie of project

door risico's te beheersen met gemakkelijk te gebruiken

RISkatch® risicomanagementsoftware ."

 

 

Voor financiële- en niet-financiële risico's.

IN CONTROL

Afzetmarkten veranderen, budgetten krimpen en de concurrentiedruk stijgt. De dynamiek van de marktwerking en de economische wetten dwingen organisaties om kosteneffectiever te produceren of efficiëntere diensten te leveren en faalkosten terug te dringen. De belangen worden groter en de risico’s nemen daardoor toe. Dat vergt een adequate risicobeheersing met als doel om ‘ín control’ te zijn van de organisatie, afdeling of een project.

 

TOEGEVOEGDE WAARDE

Risicobeheersing is een actueel onderwerp. Iedere zichzelf respecterende organisatie is op de een of andere manier bezig met het in de greep krijgen van risico’s. Maar om te komen tot effectieve en duurzame risicobeheersing betekent nogal wat voor een organisatie. Door een slechte voorbereiding, verkeerde aanpak en zonder vaste structuur sneuvelen veel mooie initiatieven. Want risicobeheersing staat niet op zichzelf, het draait uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de hele keten.

RISkatch® bevat de volgende modules:

 

 

 

- Risico bewustwording

 

- Risico identificatie

 

- Risico analyse

 

- Risico reductie

 

- Monitor

 

- Risico register

 

DOELSTELLING

Het primaire doel van RISkatch® is het verspreiden van kennis om financiële- maar vooral ook niet-financiiële risico’s in de organisatie te herkennen en te beheersen. Het is bedoeld om bewust te worden van risico’s, meer inzicht te geven in de gevolgen van risico’s en om oplossingen aan te dragen, zodat hierop adequaat kan worden gereageerd en worden geanticipeerd bij strategische besluitvorming en beleidsontwikkeling.

Daarnaast is de doelstelling van werken met RISkatch® snel de elementaire stappen te kunnen zetten om te komen tot duurzame integrale risicobeheersing in de eigen organisatie, om faalkosten terug te dringen en 'in control' te zijn.

 

VOOR WIE

RISkatch® is bedoeld voor iedereen die risicobeheersing effectief en duurzaam toe wil passen in de eigen organisatie. Tot de doelgroep rekenen wij: MKB-ondernemers, directeuren, bedrijfsleiders, controllers, afdelingmanagers, kwaliteitsmanagers, HRM-managers, projectleiders en zij die vakmatig met de beoordeling van risico’s en risicobeheersing te maken hebben, zoals Raden van commissarissen, toezichthouders, Ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen.

 

INVESTERING

De investering voor RISkatch® 1.3 risicomanagementsoftware bedraagt € 985,--* voor de eerste gebruiker. Voor iedere volgende gebruiker is slechts een investering nodig van € 495,--*.

* Voor de duur van een jaar op basis van vijftien risicoscores en exclusief BTW. Daarna wordt jaarlijks tot wederopzegging een licentievergoeding van 25% van de aanschafprijs in rekening gebracht. Wijzigingen voorbehouden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van 2improve4U van toepassing. U kunt kennis nemen van deze Algemene Voorwaarden door op Algemene Voorwaarden in het linker menu van deze website te clicken of door te clicken op: Bekijk Algemene Voorwaarden. Desgewenst kunt u te allen tijde een gedrukt exemplaar hiervan gratis van ons ontvangen.

 

INFORMATIE EN DEMO

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van RISkatch® voor uw organisatie? Vraag dan meer informatie of een gratis demonstratie aan of bel 0654 34 6067.

     Organisatieverbetering       l       Strategieontwikkeling        l      Verandermanagement